Sprzedaż kruszyw i kopalnia torfu

Nasza firma oferuje sprzedaż materiałów sypkich wraz z transportem: Do dyspozycji mamy wywrotki o ładowności od 7 do 28 ton (samochody wywrotki 4x4 6x6 8x8 wielonapędowe oraz ciągniki siodłowe ze świadectwami dopuszczającymi do przewozu materiałów ciężkich oraz niebezpiecznych. Nasze wyspecjalizowane pojazdy umożliwiają realizację szybkiego transportu kruszyw i materiałów sypkich.
· Torfu
· czarnoziemu
· piasku (różne frakcje)
· żwiru (różne frakcje)
· pospółki
· tłucznia betonowego i mieszanego (różne frakcje)
· tłucznia wapiennego (różne frakcje)
· tłucznia kamiennego (różne frakcje)
· kamienia płukanego (różne frakcje)
· innych kruszyw (realizujemy indywidualne zamówienia)
Posiadamy własną kopalnię Torfu. Teren kopalni torfu usytuowany jest na terenie gminy Solec Kujawski około 8 km od drogi łączącej Bydgoszcz z Toruniem po lewej stronie Wisły. Stanowi to dogodne warunki dla transportu kołowego kopaliny. Istnieje również możliwość załadunku z nabrzeża Wisły i transportu drogą wodną. Powierzchnia złoża rozciąga się na przestrzeni 40 ha. Opracowana została szczegółowa dokumentacja geologiczna w kategorii C1 złoża torfu. Udokumentowane złoża przebadano pod kątem przydatności dla ogrodnictwa, rolnictwa oraz dla celi opałowych. Uzyskano w ten sposób średnie parametry z uwzględnieniem wartości skrajnych.

  

  Rodzaj parametru Wartość parametru od - do / średnia:
1 Wilgotność 85,68-90,06 / 87,36
2 Popielność 85,68-90,06 / 87,36
3 Zawartość siarki organicznej (%) 85,68-90,06 / 87,36
4 Zasolenie (g/1) 85,68-90,06 / 87,36
5 Odczyn pH w H2O 5,6-6,3 / 5,99
6 Skład chemiczny (mg/1)  
  Zawartość Na 45,0-53,6 / 48,4
  Zawartość P 2,0-7,9 / 4,9
  Zawartość K 5,0-20,0 / 13,8
  Zawartość Cl 7,1-12,7 / 8,9
  Zawartość Mg 8,0-78,0 / 55,7
  Zawartość Ca 780,0-1400,4 / 1070,1

 

Przebadany torf charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi i dlatego może być wykorzystany zarówno w ogrodnictwie, rolnictwie oraz jako opał.