Roboty ziemne i Melioracyjne

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty ziemne na potrzeby budownictwa. Są to najczęściej wykopy, przekopy, korytowanie, niwelacja terenu ,wymiana gruntu, zasyp fundamentów itp.
· wykonawstwo zmechanizowanych robót ziemnych dla budowy obiektów budownictwa kubaturowego, liniowych prac drogowych i melioracyjnych oraz makroniwelacji terenów pod zagospodarowanie turystyczne, leśne i sportowe, – w tym tworzenie i umacnianie skarp, nasypów. także kształtujemy elementy zielone.
· wykonanie rekultywacji terenów wyrobisk, pożarzysk (wycinka, karczowanie pni) budowy zbiorników wodnych dla małej retencji i celów p. poż..
Przy wykonywanych przez nas pracach ziemnych zapewniamy kompleksową obsługę transportową.
Jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdy rodzaj robót ziemnych, posiadamy odpowiednią technologię i sprzęt oraz
dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą potrafiącą sprostać każdemu zadaniu