Roboty drogowe i Kolejowe

Kompleksowo realizujemy inwestycje związane z budownictwem drogowym i kolejowym Realizujemy prace budowlano-remontowe dotyczące obszarów budownictwa drogowego, kolejowego dla projektów instytucji publicznych oraz indywidualnych zleceniodawców.
Posiadamy specjalistyczny sprzęt budowlany pozwalający na wykonanie prac budowlanych w różnych warunkach przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości usług.
Zakres wykonywanych prac drogowo - torowych
· roboty rozbiórkowe remontowanych nawierzchni
· roboty ziemne
· drogowe i kolejowe roboty naprawczo-konserwacyjne
· wykonanie nawierzchni z kostki, trylinki, płyt chodnikowych,
· wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych
· wykonanie podbudów tłuczniowych i betonowych
· wykonanie nawierzchni asfaltem lanym
· wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych i SMA
· wykonanie i remonty progów zwalniających z asfaltu, kostki i innych
· wykonanie i remonty urządzeń odwadniających
· ścinanie poboczy DUECKER BF 800 http://www.youtube.com/watch?v=0O1qknyT7vc
· frezowanie nawierzchni z mechanicznym czyszczeniem
· kruszenie nawierzchni asfaltowych, betonowych oraz skał litych no określone frakcje specjalistyczną maszyną typu BOMAG STF 503 LINK http://www.youtube.com/watch?v=UJVnP9FtfT4
· pogłębianie rowów
· wycinka – karczowanie pni
· w okresie zimowym oferujemy mechaniczne odśnieżanie z wywozem śniegu samochodami samowyładowczymi