Remonty cząstkowe

Remontujemy w pełnym zakresie ciągi komunikacyjne: ulice, place, drogi i ciągi piesze, ścieżki rowerowe, boiska i podobne obiekty.

 Remontów cząstkowych nawierzchni dokonujemy:
· recyklerem urządzeniem do przerobu zerwanego asfaltu służy do powtórnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych takich, jak złom asfaltowy
· remonterem grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem
· układarką mas bitumicznych Odtwarzenie nawierzchni asfaltowych odbywa się masą na gorąco. Wykonuje się mechanicznie rozkładarką mas bitumicznych, metodą nakładek.


Frezujemy nawierzchnie asfaltowe.
Cięcie asfaltu wykonujemy piłą wózkową.
Wykówanie asfaltu, asfaltobetonu i betonu wykonujemy młotami pneumatycznymi lekkimi o mocy do 750 kJ.
Doradzamy rozwiązania techniczne